วันที่ 18 กันยายน 2558 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักใหม่เพื่อให้รองรับการทำงานipv6

IMG_20150918_105019

IMG_20150918_105100

IMG_20150918_105638

IMG_20150918_110255

IMG_20150918_111615

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20150918_111634

 

IMG_20150918_125416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนอุปกรณ์ กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักศูนย์โชติเวช
Tagged on: