วันที่ 11 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้ดำเนินการเดินสายแลนใหม่ 2 จุด   ณ ศูนย์เทเวศร์ อาคารอธิการ ชั้น 2 และ ชั้น 3

18840 18846

เดินสายแลนให้คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์เทเวศร์ อาคารอธิการ