ประชุมโครงการนำร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 24-25 มกราคม 2556

ประชุมโครงการนำร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 24-25 มกราคม 2556

ประชุมโครงการนำร่องพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้ปรับปรุงแก้ไขเครือข่ายชั้น 2 ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)

วันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้ปรับปรุงแก้ไขเครือข่ายชั้น 2 ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)

สืบเนื่องจากตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา) จะมีการปรับปรุง ทำให้เน็ตเวิร์คในชั้น 2 ห้องวิจัย โดนตัดลิงค์  ดังนั้น ในวันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการสำรวจและปรับปรุงแก้ไข โดยการเดินสายสัญญาณใหม่มาเชื่อมต่อกับห้อง สำนักงานทะเบียนที่ชั้น 1 จนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

วันที่ 11 มกราคม 2556 ลิงค์ต่างประเทศขัดข้องเป็นเวลาประมาณ 15 นาที

วันที่ 11 มกราคม 2556 ลิงค์ต่างประเทศขัดข้องเป็นเวลาประมาณ 15 นาที

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 10.55  การใช้งานอินเตอร์เน็ตลิงค์ต่างประเทศมีปัญหาการเข้าใช้เนื่องจาก มีการขัดข้องของ ISP เป็นเวลาประมาณ 15 นาที แต่การเข้าใช้งานเวปไซด์ภายในประเทศสามารถใช้งานได้ปกติ กลุ่มงานเเครือข่ายจึงแจ้งมาเพื่อให้รับทราบ

วันที่ 9 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6

วันที่ 9 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครือข่ายเข้าติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Points) เพิ่มเติมในส่วนที่ ไม่มีสัญญาณครอบคลุม ที่คณะวิทยาศาสตร์ และทั้งนี้ได้ทำการเตรียมความพร้อมในการอัพเครื่อข่ายให้รองรับ IPv6 โดยการสำรวจอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก ว่าสามารถ รองรับการทำงานของ IPv6 ได้หรือไม่ เพื่อจะได้ทำการอัพเครือข่ายให้รองรับ IPv6 ในแผนพัฒนาต่อไป

วันที่ 8 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครื่อข่ายตรวจซ่อม wi-fi คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 8 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครื่อข่ายตรวจซ่อม wi-fi คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้รับแจ้งว่า wi-fi ที่ตึกครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 4 ใช้งานไม่ได้ ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการตรวจสอบ และแก้ไขจนสามารถใช้งานได้อย่างปกติ

วันที่ 3 มกราคม 2556 ติดตั้ง Access Points ณ ห้องประชุม D-Hall

วันที่ 3 มกราคม 2556 ติดตั้ง Access Points ณ ห้องประชุม D-Hall

เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการ จัดโครงการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง  โดยได้ใช้พื้นที่ ณ ห้องประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต้องใช้งานระบบ wi-fi  ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้เข้าทำการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ wi-fi ณ ห้อง ประชุม D-Hall เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการเรียบร้อย

วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ติดตั้ง Switch ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ติดตั้ง Switch ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เนื่องจากทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แจ้งว่าอินเตอร์เน็ตชั้น 3 ตึกอุตสาหการ ไม่สามารถใช้งานได้ ทางกลุ่มงานเครือข่าย จึงเข้าทำการสำรวจ พบว่า ได้มีการถอดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ออก ทางกลุ่มงานเครื่อข่ายจึงได้ทำการ ติดตั้งอุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง จนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ปกติ

เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) สำนักงานอธิการบดี

เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 20 ธันวาคม 2555 กลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการเปลี่อนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ( Access Points) ที่สำนักงานอธิการบดี เนื่องจากอุปกรณ์ตัวเก่า มีกำลังส่งที่น้อย และให้แบนด์วิธได้น้อย ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงทำการเปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณตัวใหม่ ซึ่งมีกำลังส่งสัญญาณที่ดีกว่า และแบนด์วิธที่ดีกว่าเดิม

วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อต่อขยายการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ที่คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อต่อขยายการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ที่คณะบริหารธุรกิจ

เนื่องด้วยทางคณะบริหารธุรกิจได้มีการปรับปรุงแนวสาย Fiber Optic จากห้อง 2310 ไปยัง ห้อง 2305 เพื่อขอสัญญาณอินเตอร์เน็ต แต่อุปกรณ์ยังไม่ได้ตั้งค่า ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้เข้าไปทำการตั้งค่า อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จากห้อง 2310 ไปยังตัวรับสัญญาณห้อง 2305 จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ซ่อมแซมสายไฟเบอร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ซ่อมแซมสายไฟเบอร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลาประมาณ 16.00 ระบบได้แจ้งเตือนว่า เน็ตเวิร์คที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอดาวน์  จึงประสานให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พานิชยการพระนคร เข้าตรวจสอบ พบว่า สายไฟเบอร์ขาดเนื่องจากการปรับปรุงอาคาร  ดังนั้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการซ่อมแซมแนวสายไฟเบอร์จนสามารถใช้งานได้อย่างปกติ