การ Activate Digital Key Windows 10 Build 1709

การ Activate Digital Key Windows 10 Build 1709

เข้า cmd โดยใช้งานแบบ Run as Administrator slmgr /upk ///เป็นการ Uninstall Key เก่าทิ้ง 3. slmgr -ipk xxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx ///เป็นการ Activate digital Key ใหม่ 4.เสร็จโชว์ว่า Windows Script Host Lnstalled product Key xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx successfully.   อ้างอิงจาก https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-windows_install/ activation-error-0x803f7001-windows-10-fall/767aee43-4ee6-4e29-aea1-0cd0628ad367

การใช้งานโปรแกรม IObit Uninstaller

การใช้งานโปรแกรม IObit Uninstaller

การใช้งานโปรแกรม IObit Uninstaller ลบ ล้าง โปรแกรมที่ไม่ต้องการ เป็นโปรแกรมที่ตั้งใจลงเองหรือโปรแกรมที่แถมมา ทำให้ปรแกรมเหล่านี้ตกค้างในเครื่องของเรา ทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บเราจึงใช้โปรแกรม IObit ในการลบออก จุดเด่นตรงที่สามารถถอนโปรแกรมที่ไม่ต้องการออกจากวินโดวส์ได้หมด ชึ้งดีกว่าการใช้ Uninstller

เเนะนำการเเก้ปัญหาError Code: DLG_FLAGS_INVALID_CA ใน Microsoft Edge

เเนะนำการเเก้ปัญหาError Code: DLG_FLAGS_INVALID_CA ใน Microsoft Edge

การเเก้ปัญหา Error Code: DLG_FLAGS_INVALID_CA ใน Microsoft Edge การรักษาความปลอดภัย โดยการเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน SSL ผลที่ตามมาคือ Web Browser ต่างๆ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari 1.เลือก Details 2.เลือก Go on to the webpage (Not recommended) การเข้าใช้ Google Chrome 1.เลือก Advanced 2.เลือก proceed to uac.rmutp.ac.th

การใช้โปรแกรมSoftether VPN Clientในการเปลี่ยนIP Address

การใช้โปรแกรมSoftether VPN Clientในการเปลี่ยนIP Address

VPN หรือ Virtual Private Network: VPN ชื่อภาษาไทยที่เรียกว่า “เครือข่ายส่วนตัวเสมือน” ซึ่งเป็นเครื่อข่ายภายในองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ โดยอาศัยเส้นทางจากเครือข่ายสาธารณะในการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

วิธีล้างแคชและคุกกี้ ใน Google Chrome

วิธีล้างแคชและคุกกี้ ใน Google Chrome

วิธีล้างแคชและคุกกี้ ใน Google Chrome คุกกี้คืออะไร?? คุกกี้เป็นไฟล์ที่เว็บไซต์ที่เราเข้าชมสร้างขึ้นมา ส่วนแคชของเบราว์เซอร์จะช่วยให้โหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้น ทั้ง 2 ส่วนนี้ทำให้เราท่องเว็บได้ง่ายยิ่งขึ้น การล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์หมายความว่าระบบจะลบการตั้งค่าเว็บไซต์ (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ออก เว็บไซต์บางแห่งอาจโหลดช้าลงเล็กน้อย เนื่องจากต้องโหลดรูปภาพทั้งหมดใหม่อีกครั้ง วิธีการมีดังนี้ค่ะ เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์ ที่ด้านขวาบน คลิก เครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น เลือก ล้างข้อมูลท่องเว็บ   ในช่อง “ล้างข้อมูลการท่องเว็บ” ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายสำหรับคุกกี้และข้อมูลไซต์อื่น ๆ และรูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้   เลือกจำนวนข้อมูลที่เราต้องการลบ เลือกตั้งแต่เริ่มต้นจะลบทั้งหมดตั้งแต่เข้าใช้ครั้งแรกค่ะ   จากนั้นคลิกล้างข้อมูลการท่องเว็บค่ะ      

การใช้งานโปรแกรม Advanced IP Scanner

การใช้งานโปรแกรม Advanced IP Scanner

หากเราต้องการทราบ  IP Address, MAC Address, Computer name ในวง LAN ที่เชื่อมต่อกับ Network เดียวกันกับเรา โปรแกรม Advanced IP Scanner จะช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว วิธีการใช้งานมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ การติดตั้งโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ advanced-ip-scanner.com จากนั้นเปิดไฟล์ exe เลือกภาษาที่ต้องการ   หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว คลิกที่ IP ซึ่งจะเป็น IP ที่เรากำลังใช้อยู่อัตโนมัติ หรือจะป้อนเองก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วกดปุ่ม สแกน   จากนั้นจะได้ IP ในวง Network ของเรา

การเพิ่ม e-mail ใน iPad, iPhone

การเพิ่ม e-mail ใน iPad, iPhone

ให้ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Mail (เมล์) > Add Account (เพิ่มบัญชี)   จากนั้นเลือกประเภทของ account ที่เราต้องการเพิ่ม เช่น Gmail หรือ Outlook   ทำการ login   ระบบจะทำการกำหนดค่าให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะให้เลือกว่าต้องการซิงค์ (Sync) อะไรบ้าง กำหนดตามที่ต้องการ เสร็จแล้วกด Save (บันทึก)   หรือดาวน์โหลดวิธีได้ที่ >> addmailforiPhoneaddmailforiPhone