การ Provision AP205,104,92 โดยวิธีใช้สาย Console

การ Provision AP205,104,92 โดยวิธีใช้สาย Console

1.เมื่อ boot ap ผ่านสาย console ขึ้นมาให้เรากด Enter ตอน boot ภายใน 2 วิ 2.ทำการ reset ค่าเก่าด้วยคำสั่ง factory_reset purgeenv 3.เซ็ตค่า IP Controller purgesaveSetenv master 10.1.252.2Setenv serverip 10.1.252.2Setenv name ชื่อapSetenv group ชื่อgroup 4.จากนั้นเซฟและบูทเครื่องใหม่ด้วยคำสั่ง saveenv boot  

How to test internet speed via CLI.

How to test internet speed via CLI.

ผู้ใช้งาน Linux Server นั้น ส่วนมากทำงานบน CLI เป็นหลัก ไม่มี GUI มาให้ใช้ ดังนั้นเวลาที่จะทดสอบอินเตอร์เน็ตนั้น คงจะเป็นไปได้ยากสำหรับ CLI เพราะ ไม่มี Browser ที่มี Flash ให้ใช้งาน ดังนั้นจึงต้องลองเครื่องมือสำหรับทดสอบบน CLI โดยเครื่องมือที่จะใช้นี้ยังทดสอบบน speedtest.net เหมือนเดิม เครื่องมือนี้ยังทำงานได้เหมือนบน Browser ด้วย Install speedtest-cli Speedtest-cli จะทำการ install ผ่าน Python PIP (Python installer Packet) ดังนั้นจะต้อง install

Network Performance Measurement Tool on Linux Base (Ubuntu)

Network Performance Measurement Tool on Linux Base (Ubuntu)

เครื่องมือที่จะกล่าวถึงนี้จะเป็นเครื่องมือทดสอบมาตรฐานเครือข่าย และควบคุมทดสอบ Bandwidth บนเครือข่าย โดยเครื่องมือเหล่านี้นั้นจะเป็นฟรีแวร์บนระบบปฏิบัติการ Linux Base การลงโปรแกรมและการเรียกใช้งานผ่าน Terminal ทั้งหมด โดยเครื่องมือที่จะกล่าวถึงมีดังต่อไปนี้ nutcp iperf สองเครื่องมือที่กล่าวผ่านมานั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทดสอบระบบเครือข่าย ทำงานโดยการส่ง หรือแพคเกจผ่านระบบเครือข่ายจากคำสั่งที่กำหนด โดยผ่านโปรโตคอล TCP และ UTP โดยให้เลือกใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งจากที่กล่าว nload nload เป็นเครื่องมือสำหรับ monitor เครือข่ายแบบเรียลไทม์ ซึ่งเรียกใช้งานผ่าน Terminal ให้เป็นเครื่องมือประกอบการดูระบบเครือข่ายทั้งขาเข้าขาออก   NUTTCP คำสั่ง install $sudo apt-get install nuttcp คำสั่งการใช้งาน โดยการใช้งานจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่

Comodo Time Machine ย้อนเวลาเครื่อง

Comodo Time Machine ย้อนเวลาเครื่อง

comodo time machine เป็นโปรแกรมย้อนเวลาเครื่องคล้าย system restore ของทาง windows แต่โปรแกรมสามารถทำงานได้หลากหลายมากกว่าสามารถสร้างจุดที่ต้องการย้อนได้มาก ขึ้นอยู่กับปริมาณความจุของฮาร์ดดิส เหมาะกับใช้งานห้องที่ใช้อบรมอยู่บ่อยมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมภายในเครื่องบ่อย

Page 10 of 19« First...89101112...Last »