1 ไปที่ go ซึ่งจะอยู่ที่บาร์ด้านบน เลือกที่ Connect to Server

 

2 จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่เลขไอพีของเครื่องที่ทำการแชร์และกดConnect

 

3 ทำการใส่ชื่อและพาสเวริดของเครื่องคอม เครื่องนั้นและกดConnect

 

4 ถ้าข้อมูลถูกต้องจะพบกับโฟลเดอร์ที่ทำการแชร์ไว้

 

วิธีเชื่อมต่อโฟลเดอร์ที่แชร์โดยใช้ iMac
Tagged on: