1. เปิด System Preferences เลือก Keyboard

2. ไปที่แถบ Shortcuts —– App Shortcuts —– กดปุ่ม +

3. ที่ช่อง Application เลือก google chrome

ที่ช่อง Menu Title ให้ใส่ Reload This Page

ที่ช่อง Keyboard Shortcut กดปุ่ม F5

เสร็จแล้วกดที่ Add เป็นอันเสร็จ

credit : https://superuser.com/questions/1184202/how-to-refresh-the-browser-on-macos

กำหนดปุ่ม F5 Refresh ให้ Chrome บน mac
Tagged on: