ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย โถงหน้าลิฟท์ คณะสื่อสาร

ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย โถงหน้าลิฟท์ คณะสื่อสาร

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มงานเครือข่ายติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)  บริเวณโถงทางเดินหน้าลิฟท์คณะสื่อสารมวลชน เพื่อกระจายสัญญาณ wi-fi  ได้อย่างทั่วถึง เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi สถานีวิทยุ

วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi สถานีวิทยุ

เนื่องจากมีการประสานขอให้ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวไฟ (Access Points) ณ ห้องกระจายเสียง ของสถานีวิทยุ คณะสื่อสารมวลชล ชั้น 5 ตึกสื่อสาร ทางกลุ่มงานติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดตั้งไวไฟ อาคาร 90 ปี

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดตั้งไวไฟ อาคาร 90 ปี

เนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ พณิชการพระนคร กลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการติดตั้ง ตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Points) ณ ตึก 90 ปี ในทุกๆ ชั้น เพื่อให้มีการกระจายสัญญาณได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม ในส่วนของอาคารอื่นๆ ได้ทำการติดตั้งเรียร้อยหมดแล้ว

วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร

วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร

เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคาร 2 ชั้น 2 บริเวณหน้าห้อง 2215 จำนวน 1 จุด เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร

เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคารศิลปะศาสตร์ บริเวณชั้น 2 จำนวน 1 จุด บริเวณหน้าห้องกิจการนักศึกษา  เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชยการพระนคร

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชยการพระนคร

เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคาร90ปี ชั้น 2 ห้องพัก อาจารย์ จำนวน 1 จุด อาคารเรียน 3 คณะอุตสาหกรรมและออกแบบแฟชั่นชั้น 4 ห้อง 341 จำนวน 1 จุด และบริเวณชั้น 4 อาคาร 2 หน้าห้อง 2404 จำนวน 1 จุดเป็นที่ เรียบร้อย

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคารอาคารเรียน 2 คณะอุตสาหกรรมและออกแบบแฟชั่น บริเวณชั้น 3 จำนวน 1 จุด บริเวณห้องฝ่ายวิชาการและงานวิจัย จำนวน 1 จุด และห้อง ประชุม 2 จำนวน 1 จุด เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ศูนย์พณิชพระนคร

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ศูนย์พณิชพระนคร

เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคาร 90 ปี บริเวณชั้น 5 จำนวน 1 จุด บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการแผนวิชาการบัญชี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ติดตั้ง WIFI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื่องจากห้องคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึก6 ชั้น3 ได้ทำการทำรื้อ Lan ออก ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ ทางสำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย(Access Point) จำนวน 1 จุด      

วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi อาคารศิลปะศาสตร์

วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi อาคารศิลปะศาสตร์

เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคารศิลปะศาสตร์ บริเวณชั้น 1 จำนวน 1 จุด บริเวณหน้าห้อง 1105 และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่อาคารหอพักนักศึกษาจีน หญิง บริเวณชั้น 2 จำนวน 2 จุด ชั้น 3 จำนวน 1 จุด ที่ อาคารหอพักนักศึกษาจีนชาย 2 จุด