เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคารอาคารเรียน 2 คณะอุตสาหกรรมและออกแบบแฟชั่น บริเวณชั้น 3 จำนวน 1 จุด บริเวณห้องฝ่ายวิชาการและงานวิจัย จำนวน 1 จุด และห้อง ประชุม 2 จำนวน 1 จุด เป็นที่เรียบร้อย

DSC_0795 DSC_0796 DSC_0798 DSC_0799 DSC_0800 DSC_0804 DSC_0805

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Leave a Reply