เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคาร 90 ปี บริเวณชั้น 5 จำนวน 1 จุด บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการแผนวิชาการบัญชี

DSC_0791 DSC_0792 DSC_0793 DSC_0794

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ศูนย์พณิชพระนคร

Leave a Reply