เนื่องด้วยมีโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสารศูนย์พณิชการพระนคร ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงดำเนินการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Points) เพื่อให้การกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื่นที่ภายในศูนย์พณิชการพระนคร โดยได้ทำการติดตั้งที่อาคารศิลปะศาสตร์ บริเวณชั้น 1 จำนวน 1 จุด บริเวณหน้าห้อง 1105 และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่อาคารหอพักนักศึกษาจีน หญิง บริเวณชั้น 2 จำนวน 2 จุด ชั้น 3 จำนวน 1 จุด ที่ อาคารหอพักนักศึกษาจีนชาย 2 จุด

 

DSC_0808 DSC_0809 DSC_0811 DSC_0812 DSC_0813 DSC_0815 DSC_0817 DSC_0818 DSC_0819 DSC_0821 DSC_0822

วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi อาคารศิลปะศาสตร์

Leave a Reply