วิธีการทำให้โปรแกรม Selfctrl.exe ใช้ได้บนระบบ Windows 7 64 bit

– เตรียมไฟล์ selfctrl สำหรับรัน บน Client โดยจะมีทั้งหมด 5 ไฟล์ ดังรูปภาพ
1

 

 

 
– Copy ไฟล์ MSWINSCK.OCX และ PSLib.dll ไปที่ C:WindowsSysWOW64
– Copy ไฟล์ Run_me.bat, self.reg และ selfctrl.exe ไว้ที่ C:WindowsSystem32
– คลิกขวาที่ไฟล์ Run_me.bat แล้วเลือกที่ Edit และแก้ไขไฟล์ดังนี้

2

 

 

 

 

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กด Save
– กดดับเบิ้ลคลิกที่ Run_me.bat
– จากนั้นให้ไปกดคลิกขวาที่ไฟล์ selfctrl.exe ที่วางอยู่ใน system32 เลือก Properties > Compatibility ในช่อง Compatibility Mode ให้เลือกติกที่ช่อง Run this program in compatibility mode for : Windows XP (Service Pack2) ในช่อง Privilege Level ให้ติกเลือก Run this program as an administrator

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนบทความโดย
นายณัฐพงศ์ การะน้อย – นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์วิทยบริการ สาขาพณิชยการพระนครและชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วิธีการทำให้โปรแกรม Selfctrl.exe ใช้ได้บนระบบ Windows 7 64 bit By นายณัฐพงศ์ การะน้อย
Tagged on:                     

Leave a Reply