สำรวจแนวสายใยแก้วนำแสง(fiber optic)ศูนย์พระนครเหนือ

สำรวจแนวสายใยแก้วนำแสง(fiber optic)ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจแนวสายใยแก้วนำแสง (fiber optic) ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อกำหนดแนวการเดินสาย Fiber optic เพื่อเชื่อระบบเครือข่ายของ uninet และเพื่อเป็นเมนลิ้งในอนาคต

แก้ไขระบบเครือข่ายชั้น 4-5 อาคาร 90 ปี

แก้ไขระบบเครือข่ายชั้น 4-5 อาคาร 90 ปี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 สำนักวิืทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้รับแจ้งว่าระบบเครือข่ายชั้น4-5 อาคาร 90 ปีขัดข้องจึงได้ตรวจสอบและส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้ใช้ระบบเครือข่ายสำรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อาจช้ากว่าและไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บภายนอกได้บางเว็บจนกว่าจะปรับปรุงลิ้งสื่อสารหลักเสร็จแต่เว็บภายในมหาลัยและระบบงานภายในทั้งหมดสามารถใช้งานได้ตามปกติ

แก้ไขระบบเครือข่าย ห้องพัสดุ ศูนย์พณิชยการพระนคร

แก้ไขระบบเครือข่าย ห้องพัสดุ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2555 สำนักวิทยริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงระบบเครืิอข่าย ณ ห้องพัสดุ ห้องการเงิน และห้องใกล้เคียง คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ทางเจ้าหน้าที่สำหนักวิทยบริการฯได้จัดเส้นทางระบบเครือข่ายใหม่และกำหนด vlan ใหม่ให้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ 4 มค 2555 14.00 น.

ปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร

ปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร

เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับปรุงระบบเครือข่ายและเดินสายใยแก้วนำแสง (fiber optic) ณ อาคารมงคลอาภาศูนย์พณิชการพระนคร ที่ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้  ซึ่งในขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้วปกติ 2 ธค 2554  20.00 น

ปรับปรุงระบบสายใยแก้วนำแสง(fiber optic) ศูนย์พณิชการพระนคร

ปรับปรุงระบบสายใยแก้วนำแสง(fiber optic) ศูนย์พณิชการพระนคร

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2554 สำนักวิทยบริการได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงระบบสายใยแก้วนำแสง อาคาร 90 ปี ชั้น 4-5 ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ได้เดินสายใยแก้ว(fiber optic) เส้นใหม่ให้เแล้วและทดสอบสามารถใช้งานได้ปกติ 1 ธ.ค. 2554 18.30 น.

ปรับปรุงระบบเครือข่าย ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ปรับปรุงระบบเครือข่าย ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวัน 25 พ.ย. 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายที่ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพิ่มประสิทธิภาพเเละรองรับการใช้งานระบบ Authentication และการใช้งานหมายเลข IPV6 ใหม่ในอนาคต

ซ่อมบำรุงสายใยแก้วนำแสงของศูนย์ชุมพรเขตฯ

ซ่อมบำรุงสายใยแก้วนำแสงของศูนย์ชุมพรเขตฯ

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมบำรุงสายใยแก้ว (fiber optic) ของศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งไม่สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายได้ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ซ่อมสายใยแก้วนำแสง (fiber optic) เสร็จและสามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายได้ตามปกติ 19/11/2011  เวลา 16.00 น.

งานซ่อมแซมอุปกรณ์ Fiber Optic

งานซ่อมแซมอุปกรณ์ Fiber Optic

จากเหตุการณ์อุปกรณ์ Fiber Optic เสียหาย เมื่อเวลาประมาณ 13.35 ของวันที่ 15/9/2553 ณ ห้อง Studio ตึกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งผลให้บริเวณชั้น 2 – 4 ของอาคารดังกล่าวไม่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยได้  ขณะนี้ได้ทำการเดินสาย Fiber Optic ใหม่พร้อมทั้ง config อุปกรณ์ Switch ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเเล้ว  [ 4/10/2553 11:00 – close job ]