เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับปรุงระบบเครือข่ายและเดินสายใยแก้วนำแสง (fiber optic) ณ อาคารมงคลอาภาศูนย์พณิชการพระนคร ที่ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้  ซึ่งในขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้วปกติ 2 ธค 2554  20.00 น

DSCN3350-300x225 DSCN3351-300x225 DSCN3352-300x225 DSCN3354-300x225 DSCN3355-300x225 DSCN3356-300x225 DSCN3358-300x225 DSCN3359-300x225 DSCN3360-300x225 DSCN3361-300x225 DSCN3362-300x225 DSCN3363-300x225 DSCN3364-300x225 DSCN3366-300x225 DSCN3367-300x225 DSCN3368-300x225 DSCN3369-300x225 DSCN3370-300x225 DSCN3371-300x225 DSCN3372-300x225 DSCN3373-300x225 DSCN3374-300x225 DSCN3375-225x300 DSCN3376-300x225 DSCN3377-300x225 DSCN3378-300x225 DSCN3379-225x300 DSCN3381-300x225 DSCN3382-300x225 DSCN3387-300x225 DSCN3388-300x225 DSCN3389-300x225 DSCN3391-300x225 DSCN3392-300x225 DSCN3393-300x225 DSCN3396-300x225

ปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร

One thought on “ปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร

  • 02/12/2011 at 9:42 PM
    Permalink

    พระนครเหนือทําด้วย

Leave a Reply