เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมบำรุงสายใยแก้ว (fiber optic) ของศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งไม่สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายได้ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ซ่อมสายใยแก้วนำแสง (fiber optic) เสร็จและสามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายได้ตามปกติ 19/11/2011  เวลา 16.00 น.

IMG_2058-300x225 IMG_2060-300x225 IMG_2061-300x225 IMG_2065-300x225 IMG_2066-300x225 IMG_2068-300x225 IMG_2071-300x225 IMG_20551-300x225

ซ่อมบำรุงสายใยแก้วนำแสงของศูนย์ชุมพรเขตฯ

Leave a Reply