เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2554 เวลา 13.00 น. เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ซึ่งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (ups) ที่จ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองได้ประมาณ 10 นาที จึงจำเป็นต้องต้องปิดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายและระบบบริการต่างๆของทางมหาวิทยาลัยได้ ชั่วคราว

จนกระทั่งเวลา 16.00 น. กระแสไฟฟ้าได้มาใช้งานได้ตามปกติ และทางเจ้าหน้าที่ได้ทยอยเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) และระบบบริการต่างๆของมหาลัยได้ตามเดิม

ไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์เทเวศน์ 20/11/2554

Leave a Reply