เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจแนวสายใยแก้วนำแสง (fiber optic) ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อกำหนดแนวการเดินสาย Fiber optic เพื่อเชื่อระบบเครือข่ายของ uninet และเพื่อเป็นเมนลิ้งในอนาคต

DSCN4935-300x225 DSCN4937-300x225 DSCN4938-300x225 DSCN4939-300x225 DSCN4940-300x225 DSCN4941-300x225

สำรวจแนวสายใยแก้วนำแสง(fiber optic)ศูนย์พระนครเหนือ

Leave a Reply