เรียก windows Explorer

เรียก windows Explorer

เรียก windows Explorer ขึ้นมาทำงานแล้วเข้าไปที่ฟลเดอร์ Users คลิกขลาเลือกคำสั่ง properties ตรงโฟลเดอร์ชื่อแอ็กเคาร์ที่เรใช้ตอนติดตั้งวินโดวส์ แล้วให้ไปดูตรงแท็บ General ตรงบรรทัด Created ก็จะรู้วันที่ทำการติดตั้งวินโดวส์    

เปลี่ยนการคลิกเม้าส์จาก double-click เป็น single-click

เปลี่ยนการคลิกเม้าส์จาก double-click เป็น single-click

เปลี่ยนการใช้งานเม้าส์ของคุณให้คล่องขึ้น เปลี่ยนการคลิกเม้าส์จาก double-click เป็น single-click Pเมื่อเราท่องเน็ตด้วย Internet Explorer, ลิงค์จะถูกเปิดขึ้นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวหรือ single click. แต่เมื่อเราเปิดดูข้อมูล  My Computer หรือ My Documents, การคลิกครั้งเดียวหรือ single click จะเป็นการเลือก ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ซึ่งเราจะต้องใช้การ double-click ในการเปิด. ถ้าหากเราต้องการใช้งานเม้าส์แบบ single-clickในการเปิดแฟ้มหรือดฟลเดอร์ เราสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนต่อไปนี้ 1.คลิก Start, และคลิก My Computer. 2.คลิก Tools, จากนั้นคลิก  Folder

สลับการใช้งานระหว่างการใช้งาน mac หรือ Windows

สลับการใช้งานระหว่างการใช้งาน mac หรือ Windows

ในระหว่างการใช้งาน mac หรือ Windows เราสามารถสลับการใช้งานใด้ 1.การสลับจาก Mac OS X ไปใช้ Windows 2.เลือกเมนู System Preferences – เลือก Startup Disk 3.เลือก Boottcamp Windows สลับจาก Windows ไปใช้ Mac OS 4.คลิกเมนู Star แล้วคลิก Control panel จากนั้นคลิกเลือก Boot Camp 5.เลือก macintosh HD Mac OS X

เทคนิคจูนวินโดวส์ ปิดการเตือนด้วยเสียง

เทคนิคจูนวินโดวส์ ปิดการเตือนด้วยเสียง

เทคนิคจูนวินโดวส์ ปิดการเตือนด้วยเสียง โดยปกติวินโดวส์กำหนดให้เตือนด้วยเสียง ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนข้อความผิดพลาด เมื่อมีการเสียบ หรือยกเลิกการใช้งาน ป๊อบอัพของ UAC รวมไปถึงการแจ้งเตื่อนของแบตเตอรี่ และอื่นๆอีกมาก การเตื่อนด้วยเสียงเป็นการเสียเวลาในการโหลดไฟล์เสียงขึ้นมา ดั้งนั้นเราต้องทำการปิดการแจ้งเตือน ไปที่ Charms Bar > Settings > Control Panel เมื่อมาถึงหน้าต่าง  Control Panel ให้ปรับการแสดงไอค่อนเป็นแบบ Large Lcons แล้วคลิกที่ไอค่อน Sound จะได้หน้าต่าง Sound ในช่อง Sound Scheme จากเดิมเป็น windows Default ให้เลื่อกเป็น No Sounds  ตามรูป

Page 2 of 212