การติดตั้ง Windows 10 อย่างไรไม่ให้มีพาร์ทิชัน System Reserved

พาร์ทิชันนี้มีใว้สำหลับสำรองข้อมูลบนระบบวินโดวส์ จะใช้ในกรณีที่ระบบมีปัญหาเราสามารถเรียกใช้งาน Reserved สำหลับกู้ระบบพาร์ทิชันนี้กลับมาใช้ได้อีก

ข้อควรระวัง ในขั้งตอนการลบพาร์ทิชันต่างๆหรือไดรว์ต่างๆถ้าหากมีไฟล์ข้อมูลที่สำคัญที่เก็บใว้ในฮาร์ดดิสต์ ควรที่จะทำการแบ็คอัพข้อมูลใว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในภายหลัง

ขั้นตอนการใช้งาน


1.ทำการใส้แผ่น Windows เข้าหน้าบูท Windows


2. กด Shift + F10 ขึ้นหน้าจอ Command Prompt


3. พิมคำสั่งการเรียกใช้งาน DISKPART


Disk Part : การใช้งานโปรแกรม Disk Part

List disk : เรียกใช้คำสั้งรายชื่อฮาร์ดดิสทั้งหมด

Selected disk 0 : เลือก Disk 0 ที่มีฮาร์ดดิสต่อใว้ลูกเดียว

Clean : ทำการลบการตั้งค่าในพาร์ทิชัน

Create Partition Primary : กำหนดขนาดพาร์ทิชันที่1 หรือไดรว์ C

Active : ตั้งค่าให้พาร์ทิชันไดรว์ C ทำงาน

Format Fs = ntfs quick : เป็นคำสั่งฟอร์แมตพาร์ทิชันไดรว์เลือกเป็น NTFS

Exit : จบการทำงาน

Exit : ออกจากหน้าต่างโปรแกรม

ทำการติดตั้ง windows 10 ได้ตามปกติ

เสร็จสิ้นการลบไดรว์พาร์ทิชัน

แหล่งข้อมูลมาจาก

http://www.varietypc.net/how-to-install-windows-7-from-a-partition-system-reserved/


การติดตั้ง Windows 10 อย่างไรไม่ให้มีพาร์ทิชัน System Reserved
Tagged on: