วันที่ 18 มีนาคม 2559 ช่างเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรอง generator

45520 45522 45526

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรอง generator
Tagged on: