เมื่อวันที่ 17/03/2559 ได้ทำการคอนฟิกเพิ่มเติม สวิทซ์ alcatel รุ่น 6224 ที่ตึก กิจการนักศึกษา ชั้น 6 ให้สามารถขึ้นในระบบมอนิเตอร์ (cacti) ได้

12873461_921292601319729_2126656786_o

 

แก้ไข switch alcatel 6224 ชั้น 6 ตึก กิจการนักศึกษา