โหลดโปรแกรมได้ที่ rufus

1.หน้าตาไอคอนโปรแกรม

1

 

 

 

 

2. ทำการตั้งค่าตามนี
2

 

 

 

 

3. เลือกไฟล์อิมเมจ
3

 

 

 

 

4.
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.เสร็จเรียบร้อย

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำWindowsลงUSBด้วยโปรแกรม Rufus
Tagged on: