ตรวจสอบ WIFI ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ตรวจสอบ WIFI ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 14/1/2554 ส่งเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปตรวจสอบ WIFI ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ตามที่ได้รับเรื่องมาจากระบบเเจ้งซ่อม ขณะนี้ได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นเเล้ว WIFI สามารถใช้งานได้ตามปกติ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI ขัดข้อง โชติเวช อาคาร 4 ชั้น 3 8/1/2554

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI ขัดข้อง โชติเวช อาคาร 4 ชั้น 3 8/1/2554

ณ ศูนย์โชติเวช อาคาร 4 ชั้น 3 ขณะนี้กำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ตรวจสอบสาเหตุเรียบร้อย เกิดจากระบบไฟฟ้าในห้อง LAB 432 ชำรุด ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของคณะคหกรรมศาสตร์เเล้ว รอช่างเข้ามาซ่อมเเซม ขณะนี้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 12/1/2554 เวลา 10.00 น.

ปัญหาการใช้งานระบบ WIFI 10-11 ตุลาคม 2553

ปัญหาการใช้งานระบบ WIFI 10-11 ตุลาคม 2553

เนื่องจาก Service Radius ขัดข้องจึงทำให้ ระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีปัญหาในการตรวจสอบ Username และ Password จากฐานข้อมูล RMUTP Passport ทำให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ผ่าน Wireless ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2553 ขณะนี้สามารถแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว จึงกลับมาใช้งานได้ปกติ

Page 7 of 7« First...34567