เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งจานรับ-ส่งสัญญาณ wifi point to point เพื่อเป็นระบบลิ้งสำรองในกรณีเมนลิ้งล้มและเพิ่มช่องทางในการรับส่งข้อมูลระหว่างศูนย์  ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งตัวรับ-ส่งสัญญาณของศูนย์เทเวศน์เรียบร้อยแล้วและทดลองปล่อยสัญญาณ ซึ่งจะเหลือตัวรับ-ส่งสัญญาณของศูนย์พระนครเหนือที่คาดว่าเร็วๆนี้จะเริ่มทำการติดตั้ง

DSCN5093-300x225 DSCN5095-225x300 DSCN5096-300x225 DSCN5097-225x300 DSCN5098-225x300 DSCN5099-300x225 DSCN5100-300x225 DSCN5102-225x300 DSCN5105-300x225 DSCN5106-300x225 DSCN5113-300x225 DSCN5114-225x300 DSCN5115-300x225 DSCN5117-225x300 DSCN5118-225x300 DSCN5119-225x300 DSCN5120-300x225 DSCN5121-225x300 DSCN5122-225x300 DSCN5123-225x300 DSCN5124-225x300

ติดตั้งเสาและจานรับส่งสัญญาณwifi อาคารสำนักวิทยบริการ ศูนย์เทเวศน์ (ต่อ)

Leave a Reply