การใช้งานผ่าน Internet Agent (สำหรับเจ้าหน้าที่/อาจารย์ เท่านั้น)
1. คู่มือการติดตั้ง Internet Agent
2. คู่มือการใช้งาน Internet Agent เพื่อ Login Internet

Download Internet Agent (แยกตามศูนย์)

ศูนย์เทเวศน์

1. Internet Agent สำหรับ OS 32bit (Window XP)
2. Internet Agent สำหรับ OS 64bit (Window 7)

ศูนย์พณิชยการพระนคร

1. Internet Agent สำหรับ OS 32bit (Window XP)
2. Internet Agent สำหรับ OS 64bit (Window 7)

ศูนย์พระนครเหนือ

1. Internet Agent สำหรับ OS 32bit (Window XP)
2. Internet Agent สำหรับ OS 64bit (Window 7)

ข้อแนะนำการใช้งานผ่านเว็บไซต์
1. ลงชื่อเข้าใช้ Internet 1 ครั้ง สามารถใช้งานได้ 5 ชม. ในกรณีที่ต้องการใช้งานต่อสามารถกดปุ่ม Extend Session เพื่อขอเวลาเพิ่ม
2. เวลาใช้งานห้ามปิดหน้านี้ และเมื่อเลิกใช้งานให้กดปุ่ม Sign Out
3. หลังจากลงชื่อเข้าใช้ Internet แล้ว ถ้าไม่มีการใช้ Internet ภายใน 1 ชม. ระบบจะทำการ Sign Out อัตโนมัติ
4. สำหรับผู้ใช้งาน 1 Account สามารถใช้งานได้ 1 เครื่องเท่านั้น

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่
1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีบัญชีรายชื่อสามารถลงทะเบียน Rmutp Passport ได้ที่ http://www.rmutp.ac.th/rmutp-passport/
2. ระบบ Rmutp Passport จัดทำขึ้นเพื่อ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. Rmutp Passport เป็นบัญชีรายชื่อเฉพาะบุคคลจะต้องรักษาความลับของ Username และ Password ของตนเอง
4. มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ โทรศัพท์: 0-2282-9009-15 ต่อ 6783 e-mail : noc@rmutp.ac.th

Download Internet Agent