เมื่อวันที่ 14 ม.ค.  2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งเสาและจานรับส่งสัญญาณwifi เพื่อขยายช่องทางจราจรบนเครือข่ายและ สำหรับเป็นช่องทางลิ้งสำรองให้ระบบเครือข่ายในกรณีเมนลิ้งล่ม สำหรับจ่ายสัญญาณไปยังศูนย์การศึกษาต่างๆ

DSCN5003-300x225 DSCN5005-300x225 DSCN5006-300x225 DSCN5007-225x300 DSCN5009-225x300 DSCN5010-300x225 DSCN5011-300x225 DSCN5012-225x300 DSCN5013-300x225 DSCN5014-300x225 DSCN5015-300x225 DSCN5016-225x300 DSCN5017-300x225 DSCN5019-225x300 DSCN5020-300x225 DSCN5021-300x225 DSCN5022-300x225 DSCN5023-225x300 DSCN5024-300x225 DSCN5025-300x225 DSCN5026-225x300 DSCN5027-300x225 DSCN5028-300x225 DSCN5029-225x300 DSCN5031-300x225 DSCN5032-300x225 DSCN5033-300x225 DSCN5034-300x225 DSCN5035-300x225 DSCN5036-300x225 DSCN5037-300x225 DSCN5038-300x225 DSCN5039-300x225 DSCN5040-225x300 DSCN5041-300x225 DSCN5042-225x300 DSCN5043-225x300 DSCN5044-300x225 DSCN5045-300x225 DSCN5046-225x300 DSCN5047-225x300 DSCN5062-300x225 DSCN5063-225x300 DSCN5064-225x300 DSCN5065-225x300 DSCN5066-225x300 DSCN5067-225x300 DSCN5068-225x300 DSCN5069-225x300 DSCN5077-300x225 DSCN5078-300x225 DSCN5079-300x225 DSCN5080-300x225 DSCN5081-300x225 DSCN5082-225x300 DSCN5083-225x300 DSCN5084-e1326556129179-225x300 DSCN5086-225x300 DSCN5087-225x300 DSCN5088-300x225 DSCN5089-300x225 DSCN5090-300x225 DSCN5091-300x225

ติดตั้งเสาและจานรับส่งสัญญาณwifi อาคารสำนักวิทยบริการ ศูนย์เทเวศน์

Leave a Reply