เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย (wifi point to point) เพื่อขยายเส้นทางจราจรในระบบเครือข่ายและเป็นระบบเครือข่ายสำรองในกรณีระบบเครือข่ายหลักล่ม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเสาและตัวจานรับสัญญาณ wifi เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

DSCN5145-300x225 DSCN5146-300x225 DSCN5147-300x225 DSCN5150-300x225 DSCN5152-225x300 DSCN5154-300x225 DSCN5156-300x225 DSCN5157-300x225 DSCN5158-300x225 DSCN5159-300x225 DSCN5160-300x225 DSCN5161-225x300 DSCN5162-300x225 DSCN5163-300x225 DSCN5164-225x300 DSCN5165-300x225 DSCN5166-300x225 DSCN5167-300x225 DSCN5168-225x300 DSCN5170-300x225 DSCN5171-225x300 DSCN5172-225x300 DSCN5173-225x300 DSCN5174-225x300 DSCN5175-225x300 DSCN5176-300x225 DSCN5177-225x300 DSCN5178-300x225 DSCN5179-225x300 DSCN5180-225x300 DSCN5181-225x300 DSCN5182-225x300 DSCN5183-225x300 DSCN5184-300x225 DSCN5185-300x225 DSCN5186-300x225 DSCN5194-300x225 DSCN5196-225x300

ติดตั้งwifi point to point ศูนย์พระนครเหนือ

Leave a Reply