เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2555 เวลา21.30โดยประมาณเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการได้เริ่มทำการปิดระบบเครื่องserverและตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดของอาคารสำนักวิทยบริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่จากบริษัทที่เข้ามาติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรองเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server room ) และห้องควบคุมระบบเครือข่าย (noc room) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ทำการติดตั้งและทดลองเดินเครืองกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อดูกระแสและการรองรับโหลดของเครื่องคอมพิวเคอร์แม่ข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯได้ทยอยเปิดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆเพื่อให้ระบบเครือข่ายใช้งานได้ตามปกติ ในเวลา 09.00 น

DSCN4995-300x225 DSCN4996-300x225 DSCN4999-300x225 DSCN5000-300x225 DSCN5001-300x225 DSCN5241-300x225 DSCN5242-300x225 DSCN5243-300x225 DSCN5244-300x225 DSCN5245-300x225 DSCN5246-300x225 DSCN5247-225x300 DSCN5255-225x300 DSCN5256-300x225 DSCN5257-300x225 DSCN5259-300x225 DSCN5260-225x300

ติดตั้งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรอง generator (ต่อ)

Leave a Reply