UPDATE สถานะระบบเครือข่ายศูนย์พระนครเหนือ (by. Network Admin)

เจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าตรวจสอบปัญหาต่างๆที่ได้เเจ้งกันไว้

1. เข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ช้า(IEEE,Sciencedirect)

ตอบ การเข้าใช้งานเว็บฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าได้ตามปกติ เเต่การดาวน์โหลดช้าจริง ขณะนี้ดำเนินการเเก้ไขเเล้ว

2. เข้า google 3 นาทียังไม่ได้

ตอบ ปัญหานี้อาจเกิดจากการไม่ redirect หน้า Authentication ของระบบใหม่ วิธีการแก้ไขสามารถทำได้โดยการ Clear cookie ของ browser ที่ใช้อยู่ ดูคู่มือได้ที่

http://nms.rmutp.ac.th/clear_cookies_ie

http://nms.rmutp.ac.th/clear-cookies-ff/

3. Authentication ระบบใหม่เข้าใช้งานยาก (เป็นหน้าว่างๆ, ไม่รีไดเรคหรือ อื่นๆ)

ตอบ ปัญหาที่พบเป็นเรื่องของการที่ Browser ไม่ redirect ไปยังหน้า Authen ที่กำหนดไว้ วิธีการแก้ไข
3.1 Clear cookie ของ browser

3.2 สำหรับเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าไปที่ http://uac.rmutp.ac.th/staff_nbk หรือทำการติดตั้ง Agent คู่มืออยู่ในหน้าเเรกของการ Authen เเล้ว

3.3 สำหรับนักศึกษาที่ใช้งานในห้องศูนย์การเรียนรู้ สามารถเข้าไปได้ที่ http://uac.rmutp.ac.th/student_nbk

4. WIFI ช้า ไม่ทั่วถึง

ตอบ เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารด้านหลังบริเวณที่ติดเเม่น้ำ ทำให้ Node ปล่อยสัญญานไร้สายโซนด้านหลัง หายไป 4-5 จุด อีกทั้งอุปกรณ์ปล่อยสัญญาน
ที่ใช้อยู่ได้ใช้งานมานานเเล้ว จึงชำรุดไปหลายจุดพอสมควร ซึ่งในขณะนี้เหลือจุดที่ใช้งานได้เพียง 10 กว่าจุดเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่โซนบริเวณด้านหน้าตึกอำนวยการ อาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุด ห้อง self  ห้องพยาบาล วิธีการแก้ไข ขณะนี้ได้ทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ปล่อยสัญญานเเละติดตั้งไปบางส่วนเเล้วแต่ยังไม่พอจึงทำการขอซื้อเพิ่มไปอีกรอบซึ่งต้องรออุปกรณ์ก่อน เมื่อได้มาจะเข้าไปดำเนินการอีกครั้ง

หมายเหตุ  ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้จะมีการปรับปรุงระบบสายไฟเบอร์ออฟติกทั้งหมดภายในศูนย์พระนครเหนือเเละทำการย้ายห้อง Server ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครือข่ายโดยรวมของศูนย์พระนครเหนือทั้งหมดดีขึ้น

5. ทำไมทำเจ้าหน้าที่อะไรช้าเหลือเกิน

ตอบ เจ้าหน้าที่เครือข่ายที่รับผิดชอบงานทั้งหมดไม่ได้มีจำนวนเยอะอย่างที่เข้าใจกันน่ะครับ Admin หลักๆ มีแค่ 2 คน ซึ่งขณะนี้ 1 คนลาศึกษาต่อ เหลือปฏิบัติงานอยู่ 1 คน ครับ เเละมีเจ้าหน้าที่ระดับ Operate อีก 2 คน ซึ่งจะต้องรับผิดชอบดูเเลระบบเครือข่ายทั้งหมดของ มทร.พระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ นอกจากนี้ในบางครั้งยังต้องรับหน้าที่เป็น IT Support ดูเเลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย ในบางครั้งที่ปัญหาเครือข่ายเกิดขึ้นพร้อมๆกัน 2 ศูนย์ เราต้องเลือกจัดการกับปัญหาที่ส่งผลกระทบกับคนหมู่มากก่อน

จึงขออภัยมา ณ ที่นี้สำหรับการบริการที่ยังคงมีข้อบกพร่องอยู่เเละจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ครับ

UPDATE สถานะระบบเครือข่ายศูนย์พระนครเหนือ (by. Network Admin)

Leave a Reply