วันที่ 22 ธันวาคม 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมบำรุงเครืองกระ จายสัญญารไร้สาย (WIFI)  ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุด 1 หน้า ห้อง สาขาวิชาการจัดการ สาเหตุเนื่องจากย้ายห้อง server ไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบ

จุดที่ 2 ห้อง 2310 เนื่องจาก ตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องกระจายสัญญาณ wifi ขัดข้องเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้ว

จุดที่ 3 ชั้น 4 ตึก 90ปี เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าป้อนให้ตัวwifi เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขจ่ายไฟเข้าตัวwifiให้เรียบร้อยแล้ว

จุดที่ 4 ชั้น 5 ตึก 90ปี เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าป้อนให้ตัวwifi เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขจ่ายไฟเข้าตัวwifiให้เรียบร้อยแล้ว

จุดที่ 5 ชั้น 6 ตึก 90 ปีทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากได้มีการย้ายห้องserver และการเดินสายภายในติดตั้งยากมากจึงไม่สามารถติดตั้งได้ในขณะนี้

DSCN4144-300x225 DSCN4145-300x225 DSCN4146-300x225 DSCN4147-300x225 DSCN4148-300x225 DSCN4149-225x300 DSCN4150-300x225 DSCN4151-225x300 DSCN4152-300x225 DSCN4153-225x300 DSCN4154-300x225 DSCN4155-300x225 DSCN4156-225x300 DSCN4158-300x225 DSCN4159-225x300 DSCN4160-300x225 DSCN4161-300x225 DSCN4162-225x300 DSCN4163-300x225 DSCN4164-225x300 DSCN4165-300x225 DSCN4166-300x225 DSCN4167-300x225 DSCN4168-300x225 DSCN4169-300x225 DSCN4170-300x225 DSCN4171-300x225 DSCN4172-300x225 DSCN4174-300x225 DSCN4175-300x225 DSCN4176-300x225 DSCN4177-300x225

ซ่อมบำรุงเครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย(WIFI)

Leave a Reply