เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายห้องคอมพิวเตอร์ ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแก้ไขระบบการเข้าใช้เครือข่ายของห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 2308,2307,2306,2305 และเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในห้องเรียนคอมพิืวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในระบบเครือข่ายของ มทร.พระนคร

DSCN4179-300x225 DSCN4180-300x225 DSCN4183-300x225 DSCN4184-300x225 DSCN4185-300x225 DSCN4186-300x225 DSCN4187-300x225 DSCN4188-300x225 DSCN4189-300x225 DSCN4191-300x225 DSCN4192-300x225 DSCN4193-300x225 DSCN4196-300x225 DSCN4198-300x225 DSCN4200-300x225

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคณะบริหารธุรกิจ

Leave a Reply