ปรับปรุงwi-fi ห้องกองกลาง

ปรับปรุงwi-fi ห้องกองกลาง

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 กลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าทำการปรับปรุงตัวกระจายสัญญาณ wi-fi (Access Points) ณ ห้องสำนักงานกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องจากตัวเก่า มีปัญหาในการรับโหลดจำนวนมากไม่ได้และแบนด์วิดท์น้อย ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้เปลียนตัวกระจายสัญญาณ ที่สามารถรองรับโหลดได้เยอะขึ้น   เป็นที่เรียบร้อย

ติดตั้ง wifi ชั่วคราว สำหรับงานสัมมนา ศูนย์เทเวศร์

ติดตั้ง wifi ชั่วคราว สำหรับงานสัมมนา ศูนย์เทเวศร์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ ติดตั้ง wifi ชั่วคราว สำหรับงานสัมมนา ห้องประชุม ครุศาสตร์ ชั้น 6      

ติดตั้งระบบเครือข่ายและWifi ตึกวิศวกรรมโยธา ศูนย์พระนครเหนือ

ติดตั้งระบบเครือข่ายและWifi ตึกวิศวกรรมโยธา ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ทางกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายและWifi ณ ตึกวิศวกรรมโยธา ศูนย์พระนครเหนือ      

ประกาศ เปลี่ยน WI-FI Controler ศูนย์พระนครเหนือ

ประกาศ เปลี่ยน WI-FI Controler ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 4 มีนาคม 2556 เปลี่ยน WI-FI Controler ศูนย์พระนครเหนือ สืบเนื่องจากจำนวนผู้ใช้สัญญาณ WI-FI ที่ ศูนย์ เทเวศน์ มีจำนวนมาก จนทำให้WI-FI Controler ซึ่ง เป็นรุ่นเก่า รองรับโหลดไม่ไหว ทางกลุ่มงานเครือข่าย จึงดำเนินการแก้ไข โดยการสลับกับ Controler ของศููนย์พระนครเหนือ ซึ่งมีใช้งานอยู่ 2ตัว เพื่อรองรับการใช้  งานต่อไป

วันที่ 8 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครื่อข่ายตรวจซ่อม wi-fi คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 8 มกราคม 2556 กลุ่มงานเครื่อข่ายตรวจซ่อม wi-fi คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้รับแจ้งว่า wi-fi ที่ตึกครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 4 ใช้งานไม่ได้ ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงเข้าทำการตรวจสอบ และแก้ไขจนสามารถใช้งานได้อย่างปกติ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มงานเครือข่ายมีการอับเกรด Firmware อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มงานเครือข่ายมีการอับเกรด Firmware อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

เนื่องด้วยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค WiFi  Controler ที่ศูนย์พานิชพระนครมีปัญหาไม่รับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ( Access Points ) ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้ติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบ และทำการแก้ไขโดยการอับเดท firmware จนสามารถใช้งานได้ปกติ

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าสำรวจพื้นที่โชติเวช เพื่อแก้ไขปัญหาลิงค์สายไฟเบอร์ที่โดนตัด

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้เข้าสำรวจพื้นที่โชติเวช เพื่อแก้ไขปัญหาลิงค์สายไฟเบอร์ที่โดนตัด

เนื่องจากทางคณะคหกรรมศาสตร์จะมีการทุบตึกเพื่อก่อสร้างใหม่ และได้ตัดลิงค์สายไฟเบอร์ออฟติกออก ทำให้ ทางคณะคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึงได้เขาสำรวจแนวสายเก่า เพื่อจะแก้ไขให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตได้เหมือนเดิม โดยมีข้อสรุปว่า จะใช้สัญญาณไวเลส Point to Point ยิงสัญญาณจาก เทเวศ ไปยังโชติเวช โดยใช้จานไวเลส ชุดเก่าจากศูนย์พระนครเหนือ    

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 กลุ่มงานเครือข่ายออกทำการประชาสัมพันธ์การเชื่อมต่อ WiFi รูปแบบใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 กลุ่มงานเครือข่ายออกทำการประชาสัมพันธ์การเชื่อมต่อ WiFi รูปแบบใหม่

เนื่องด้วยทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมต่อ wifi -rmutp แบบใหม่ เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจจากบุคคลภายนอก ดังนั้น จึงมีการเพิ่มขั้นตอนในการเชื่อมต่อเข้าใช้งาน ทำให้ บุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย มีความยุ่งยากและไม่เข้าใจในการเข้าใช้งาน ทางกลุ่มงานเครื่อข่ายจึงได้ทำการออกประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบ wifi ให้รับรู้โดยทั่วกัน

ประกาศปรับปรุงระบบ Log in WIFI-RMUTP

ประกาศปรับปรุงระบบ Log in WIFI-RMUTP

เมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการปรับปรุงระบบแสดงตัวตนในการเข้าใช้  WiFi – RMUTP  ที่ศูนย์เทเวศร์เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจจากบุคคลภายนอก ซึ่งจะทำให้ระบบ WiFi รับโหลดเยอะเกินความจำเป็น ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรและ นักศึกษา เวลาจะ เชื่อมต่อ WiFi ให้ใส่ รหัส ” rmutp123″ ในครั้งแรกครั้งเดียว (ต่ออุปกรณ์) เพื่อยืนยันความต้องการในการเข้าใช้งานจิงๆ ทั้งนี้ในการแก้ไขปรับปรุงในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่ายและ อินเตอร์เน็ต ทางสำนักวิทยบริการต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 ตุลาคม 2555

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 ตุลาคม 2555

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทางสำนักวิทยบริการได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Points) ที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้อินเตอร์เน็ตไร้สายได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์ อาจมีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ทางสำนักวิทยบริการต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วย

Page 3 of 712345...Last »