1. เข้าไปที่ Settings > Wi-Fi  แล้วเลือก SSID ที่จะเชื่อมต่อ
  – WIFI-RMUTP-STUDENT สำหรับนักศึกษา
  – WIFI-RMUTP-STAFF สำหรับเจ้าหน้าที่
  12033603_832284683553855_289259923_n (1)
 2. ใส่ User name และ Password
  12047478_832284686887188_1976860261_n
 3. กด Trust เสร็จสิ้นการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
  12025499_832284690220521_1978938287_n

*หากมีปัญหาในการเชื่อมต่อ SSID : WIFI-RMUTP-STUDENT และ WIFI-RMUTP-STAFF ให้ใช้ SSID : WiFi-RMUTP แทน

การใช้งาน WIFI-RMUTP-STUDENT และ WIFI-RMUTP-STAFF บน IOS
Tagged on: