ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ปรับปรุงใหม่ โดยใช้มาตรฐาน IEEE802.1x เป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) ในเครือข่ายให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น มีความสะดวกสบายกว่าแบบ Web login

IEEE802.1x
  • มีความปลอดภัยสูง
  • เมื่ออุปกรณ์จับสัญญาณ WIFI ได้จะเชื่อมต่อให้ทันทีอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าหน้า Web Browser
  • ตั้งค่าการเชื่อมต่อครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ตลอดและใช้งานได้ทั่ว มทร.พระนคร ทุกวิทยาเขต
  • ไม่เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีผู้ใช้หลายคน เพื่อป้องกันคนอื่นนำ user เราไปใช้ทำความผิดตาม พรบ.คอม

wifi-new-rmutp

 

NEW WIFI RMUTP
Tagged on: