วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายและการสื่อสาร ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้การใช้เครื่องตรวจวัดสายแลน QUO1157 LinkRunner รุ่น 2000 

ความสามารถของ QUO1157 LinkRunner รุ่น 2000

  • โหมด cable เช็คความยาวสาย สายขาด หรือเข้าหัวผิดได้
  • โหมด switch เมื่อเสียบสาย สามารถบอก port และ switch ที่เชื่อมต่อของสายนั้น
  • สำหรับการหาสายต้นทาง-ปลายทาง สามารถใช้ร่วมกับ toner probe ได้ หรือส่งสัญญาณไปยัง port ที่ต่อกับ switch ได้

5368 5369 5370 5371 5372 5373 5374 5375

แลกเปลี่ยนความรู้การใช้เครื่องตรวจวัดสายแลน ณ ศูนย์เทเวศร์