1. เข้าไปที่การตั้งค่าระบบไร้สายและเครือข่าย
  4630
 2. เลือก SSID ที่จะเชื่อมต่อ
  – WIFI-RMUTP-STUDENT สำหรับนักศึกษา
  – WIFI-RMUTP-STAFF สำหรับเจ้าหน้าที่
 3. เลือก PEAP
  4626
 4. ใส่ User name ในช่องข้อมูลระบุตัวตน และ Password ในช่องรหัสผ่าน
  4625
 5. เสร็จสิ้นการตั้งค่า
  4624

*หากมีปัญหาในการเชื่อมต่อ SSID : WIFI-RMUTP-STUDENT และ WIFI-RMUTP-STAFF ให้ใช้ SSID : WiFi-RMUTP แทน

การใช้งาน WIFI-RMUTP-STUDENT และ WIFI-RMUTP-STAFF บน Android
Tagged on: