Use xRDP access Ubuntu desktop from Windows

Use xRDP access Ubuntu desktop from Windows

เนื่องจากการรีโมทเข้าไปจัดการ Ubuntu นั้น อาจจะต้องลงโปรแกรม vnc เพื่อทำการเข้าถึงเครื่องที่ต้องการ แต่ต้องลงโปรแกรมเสริมเพื่อที่จะใช้งานรีโมทไปยังเครื่องที่ต้องการ หรืออาจจะต้องใช้ SSH เพื่อทำการเข้าไปจัดการเครื่องที่ต้องการ แต่ก็จำเป็นต้องมีความชำนาญด้าน CLI มากพอสมควร ดังนั้น xRDP จึงเป็นโปรแกรมเสริมที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกต่อทุกๆ คนที่ต้องเข้าเข้าไปยังเครื่อง Ubuntu desktop ที่ต้องการ โดยใช้งานผ่านโปรแกรม Remote Desktop ที่มีอยู่ติดเครื่องอยู่แล้ว Installation Install xRDP and XFCE sudo apt-get update sudo apt-get install xrdp sudo apt-get install xfce4

Difference Between “su” and “sudo”.

Difference Between “su” and “sudo”.

ในการทำการบนระบบปฏิบัติการ Linux มีระบบความมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กับระบบปฏิบัติการนี้อยู่แล้ว โดยมีหนทางหนึ่งที่จะเพิ่มระบบความมั่นคงใน Linux คือการจัดการด้านผู้ใช้ (User Management Policy and Permission) โดยปกติแล้วผู้ใช้งานแบบปกติจะไม่ได้สิทธิ์ที่จะใช้การปฏิบัตการใดๆ บนระบบอยู่แล้ว ถ้าหากผู้ใช้งานปกติที่ต้องการการใช้งานบนระบบปฏิบัติการนี้โดยใช้งานได้ทุกแอปพลิเคชั่น โดยให้ผู้ใช้งานนั้นใช้คำสั่ง “su” หรือ “sudo” ข้อแตกต่างระหว่าง “su” และ “sudo” “su” จะเป็นการบังคับการใช้งานและเปิดเผย Root Password แก่ผู้ใช้งานอื่นๆ แต่ “sudo” อาจจะทำให้การใช้งานคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการนั้น ปราศจาการใช้งาน Root Password โดยตรง โดย “sudo” จะเป็นตัวกำหนดให้ใช้ Password ของผู้ใช้งานนั้นๆ เอง

How To Use HAProxy to Set Up HTTP Load Balancing on an Ubuntu

How To Use HAProxy to Set Up HTTP Load Balancing on an Ubuntu

HAProxy(High Availability Proxy) เป็นโปรแกรมโหลดบาลานซ์แบบโอเพนซอร์ส ซึ่งสามารถทำการโหลดบาลานซ์บนเซอร์วิสแบบ HTTP และ HAProxy จะเหมาะสมกับการปรับโหลดบาลานซ์แบบ HTTP ในขณะที่ตัวโปรแกรมนี้สามารถสนับสนุนเซสชั่นแบบดำเนินการต่อได้ทันทีเมื่อหลุดจากเซสชั่นและการประมวลผลบน Layer 7 การเตรียมการเบื้องต้น เตรียม VPS (Vitual Private Server) ทั้งหมด 3 เครื่อง โดยลง OS ในที่จะลง OS เป็น Ubuntu 14.04 และกำหนด IP address ให้เรียบร้อย Load Balance Server : IP address :

Network Performance Measurement Tool on Linux Base (Ubuntu)

Network Performance Measurement Tool on Linux Base (Ubuntu)

เครื่องมือที่จะกล่าวถึงนี้จะเป็นเครื่องมือทดสอบมาตรฐานเครือข่าย และควบคุมทดสอบ Bandwidth บนเครือข่าย โดยเครื่องมือเหล่านี้นั้นจะเป็นฟรีแวร์บนระบบปฏิบัติการ Linux Base การลงโปรแกรมและการเรียกใช้งานผ่าน Terminal ทั้งหมด โดยเครื่องมือที่จะกล่าวถึงมีดังต่อไปนี้ nutcp iperf สองเครื่องมือที่กล่าวผ่านมานั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทดสอบระบบเครือข่าย ทำงานโดยการส่ง หรือแพคเกจผ่านระบบเครือข่ายจากคำสั่งที่กำหนด โดยผ่านโปรโตคอล TCP และ UTP โดยให้เลือกใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งจากที่กล่าว nload nload เป็นเครื่องมือสำหรับ monitor เครือข่ายแบบเรียลไทม์ ซึ่งเรียกใช้งานผ่าน Terminal ให้เป็นเครื่องมือประกอบการดูระบบเครือข่ายทั้งขาเข้าขาออก   NUTTCP คำสั่ง install $sudo apt-get install nuttcp คำสั่งการใช้งาน โดยการใช้งานจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่

วิธีการ Install Ubuntu server 12.04.1 LTS 64 bit

วิธีการ Install Ubuntu server 12.04.1 LTS 64 bit

ดาวน์โหลดไฟล์ ISO ที่เว็บ www.ubuntu.com โดยตัวไฟล์นี้จะอยู่ให้หมวด Download แล้วก็เลือก Ubuntu Server โดยจะเลือก version 64 bit ซึ่งจะเป็น version ที่แนะนำไว้อยู่แล้ว เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เขียนไฟล์ลงบนแผ่น CD หลังจากนั้น ให้บู๊ตแผ่น Ubuntu ที่เขียนไว้ เมื่อบู๊ต CD เสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอดังภาพต่อไปนี้ ในรูปภาพนี้จะเป็นขั้นตอนการเลือกภาษาที่จะใช้ในการติดตั้ง โดยให้เลือก English แล้วกด Enter จะขึ้นหน้าจอเพื่อกดตกลงในการติดตั้ง Ubuntu Server ให้กดที่ “Install Ubuntu Server” แล้วกด Enter หน้าถัดมาจะเป็นการเลือกภาษาในการติดตั้ง ให้เลือก

ขั้นตอนการ Install & Config DHCP Server

ขั้นตอนการ Install & Config DHCP Server

  DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการกำหนด IP Address อัตโนมัติแก่เครื่องลูกข่ายบนระบบ ที่ติดตั้ง TCP/IP สำหรับ DHCP server มีหน้าที่แจก IP ในเครือข่ายไม่ให้ซ้ำ เป็นการลดความซ้ำซ้อน เมื่อเครื่องลูกเริ่ม boot ก็จะขอ IP address, Subnet mark, หมายเลข DNS และ Default gateway ขั้นตอนการเชื่อมต่อของเครื่องลูกกับ DHCP server 1. เครื่องลูกค้นหาเครื่อง DHCP server ในเครือข่าย โดยส่ง

คู่มือการใช้งาน DNSTOP

คู่มือการใช้งาน DNSTOP

Dnstop เป็นโปรแกรมมอนิเตอร์ (Monitor) Server DNS ไว้ใช้สำรวจว่า มีผู้ใช้เรียก url อะไรบ้าง จำนวนกี่ครั้ง สถิติรายวันกี่ครั้ง สามารถระบุการใช้อินเตอร์เน็ตภายนอกได้ทั้งหมด dnstop นั้น ใช้งานอยู่บนคอมมานด์ไลน์ ใช้ได้บนระบบ Ubuntu Linux, Debian, Redhat, CentOS และ Fedora ขั้นตอนการลง คำสั่ง Install Ubuntu Linux, Debian $ sudo apt-get install dnstop 2.  คำสั่งในการใช้งาน $dnstop {interface name} ของเครื่องนั้นๆ ซึ่งแต่ะละเครื่องจะไม่เหมือนกัน

การเช็คสถานะอุปกรณ์ในห้อง Data Centre เบื้องต้น

การเช็คสถานะอุปกรณ์ในห้อง Data Centre เบื้องต้น

DHCP, DNS (Ubutu base) การเช็คสถานะ DHCP และ DNS นั้น สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การใช้ Command ผ่าน SSH โดยใช้โปรแกรม Putty, Secure CRT หรือ KVM Overnetwork การใช้ Webmin ผ่าน Web Browser Terminal Command Promp Login เข้า Server DHCP, DNS โดยใช้ ID Password