เนื่องจากการรีโมทเข้าไปจัดการ Ubuntu นั้น อาจจะต้องลงโปรแกรม vnc เพื่อทำการเข้าถึงเครื่องที่ต้องการ แต่ต้องลงโปรแกรมเสริมเพื่อที่จะใช้งานรีโมทไปยังเครื่องที่ต้องการ หรืออาจจะต้องใช้ SSH เพื่อทำการเข้าไปจัดการเครื่องที่ต้องการ แต่ก็จำเป็นต้องมีความชำนาญด้าน CLI มากพอสมควร

ดังนั้น xRDP จึงเป็นโปรแกรมเสริมที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกต่อทุกๆ คนที่ต้องเข้าเข้าไปยังเครื่อง Ubuntu desktop ที่ต้องการ โดยใช้งานผ่านโปรแกรม Remote Desktop ที่มีอยู่ติดเครื่องอยู่แล้ว

Installation

  • Install xRDP and XFCE
sudo apt-get update

sudo apt-get install xrdp

sudo apt-get install xfce4

  • Install XFCE Teminal and Gnome Desktop
sudo apt-get install xfce4-terminal gnome-icon-theme-full tango-icon-theme

Configuration

    สร้างไฟล์ .xsession

sudo echo xfce-session >~/.xsession

sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh

เพิ่มบรรทัดสุดท้าย

Startxfce4

sudo service xrdp restart

Result

ใช้งานจาก Remote Desktop จาก Windows ปกติ โดยให้ใส่หมายเลข IP Address ที่ต้องการREF: http://www.tweaking4all.com/software/linux-software/use-xrdp-remote-access-ubuntu-14-04/

Use xRDP access Ubuntu desktop from Windows
Tagged on: