วิธีการติดตั้ง Ubuntu Server 14.04.1 LTS มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดโปรแกรม Ubuntu Server เวอร์ชั่น 14.04.1 LTS แล้วทำการไลท์ลงแผ่น CD-ROM

Downloads Link http://www.ubuntu.com/download/server

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่ได้ทำการไลท์โปรแกรมลงแผ่น CD-ROM แล้ว จะดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Ubuntu

กดปุ่มสวิทช์ Power แล้วกดปุ่ม F12(Lenovo) เพื่อ Run จาก CD-ROM  ดังรูป

Site1

โปรแกรมจะ RUN เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง Ubuntu

Site2

คลิก เลือก Install ดังรูป

Site3

คลิก Continue ดังรูป

Site4

เลือก Erase disk and install Ubantu แล้วคลิก Install เพื่อทำการติดตั้ง ดังรูป

Site5

คลิก Continue ดังรูป

Site6

คลิกเลือก Bankok (เนื่องจากติดตั้งที่ประเทศไทย กรุงเทพฯ) แล้วคลิกที่ Continue ดังรูป

Site7

เลือกภาษาทางแป้นพิมพ์ให้เป็นภาษาไทย แล้วคลิกที่ Continue ดังรูป

Site8

ตั้งชื่อผู้ใช้ Your name,ชื่อเครื่อง Your computer’s name,รหัสผ่าน Password,คอนเฟิร์ม รหัสผ่าน Comfire your password  แล้วคลิกที่ Continue ดังรูป

Site9

โปรแกรมทำการติดตั้ง รอจนกระบวนการทำงานเสร็จ ดังรูป

Site10

Site11

Site12

Site13

Site14

Site15

หลังได้ทำการติดตั้ง Ubuntu เสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะทำการ Restart ดังรูป

Site16

หลังจาก Restart แล้วจะ Boot เข้าโปรแกรม Ubuntu อีกครั้ง รอข้อความขึ้น แล้ว กด Enter ดังรูป

Site17

ใส่ Password(ที่ได้ Set ไว้ตอนตั้งชื่อเครื่อง) แล้วกด Enter หรือคลิก ที่ลูกศรขวา ดังรูป

Site18

จากนั้นจะเข้าสู่ Ubuntu Desktop จะมี Popup บอกวิธีใช้ คีย์ลัดเพื่อเข้าเมนู ดังรูป

Site19

จากนั้นทำการ Update ระบบ คลิกเมนู ที่รูป Plus ซ้ายด้านบน แล้วเลือก terminal ดังรูป

Site20

พิมพ์คำสั่ง “sudo apt-get update” ดังรูป

Site31

ใส่ Password แล้วกด Enter ดังรูป

Site32

กดปุ่มที่คียบอรด์ Y ยืนยัน เพื่อดำเนินการต่อ ดังรูป

Site23

ระบบจะทำการ Update รอกระบวนการทำงานเสร็จสิ้น ดังรูป

Site33

จากนั้นทำการ Up grade ระบบ (ขั้นตอนเหมือนกับ Up date) โดย พิมพ์คำสั่ง “sudo apt-get grade” ดังรูป

Site21

หลังจาก Up date กับ Up grade ระบบเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการ Restart อีกครั้ง ดังรูป

Site34

จบขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Ubuntu Server เวอร์ชั่น 14.04.1 LTS

******************************************

วิธีการติดตั้ง Pykota บน Ubuntu Server 14.04.1 LTS เพื่อสร้าง Print Server

Pykota คือโปรแกรมควบคุมการใช้งาน Printer Server ซึ่งส่ง IP Address เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการ Print โดยใช้ชุดคำสั่ง โดย Pykota เชื่อมโยงกับ Cups เพื่อดำเนินการสั่งการ

โดยมีขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้

เปิด terminal พิมพ์คำสั่ง “sudo apt-get install cups subversion postgresql postgresql-client postgresql-common libX11-dev libxt-dev libxext-dev python-dev python-jaxml python-reportlab python-reportlab-accel python-pygresql python-osd python-egenix-mxdatetime python-imaging python-pysnmp4 python-chardet python-pam python-pysqlite2 python-mysqldb python-ldap apparmor-utils” เพื่อติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ดังรูป

Cup2

แก้ไข Config ของ Cups โดยพิมพ์คำสั่ง   “sudo gedit /etc/cups/cupsd.conf”   แล้วกด Enter จะปรากฎหน้าต่างอีกอันขึ้นมา ดังรูป

Site25

ที่ <Location/>กับ<Location /admin> ให้แทรกคำสั่ง Allow all ดังรูป

Site26

ที่ <Policy default>ให้แทรกคำสั่ง comment JobPrivateValues default และ JobPrivateValues job-originating-host-name ดังรูป

Site35

ที่ <Policy authenticated>ให้แทรกคำสั่ง comment JobPrivateValues default และ JobPrivateValues job-originating-host-name ดังรูป

Site36

จากนั้น กด Save ที่รูป Save อยู่เมนูด้านบน แล้ว Close หน้าต่างนี้ มาอยู่ในส่วนของ terminal พิมพ์คำสั่ง “sudo gedit /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf” จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา ดังรูป

Site28

ใส่ IP Address เพื่อทำการเชื่อมต่อไปหน้า Web CUPS 1.7.2 ซึ่งเป็น data base ในการ Set ค่า Printer ต่อจากบรรทัดสุดท้าย “host all all 172.16.26.148:631 trust” (IP จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ทำการทดสอบ) จากนั้น กด Save แล้ว Close หน้าต่างนี้ ดังรูป

Site29

กลับมาในส่วนของ terminal พิมพ์คำสั่ง “sudo service cups restart” เพื่อทำการ restart config ที่ได้ Set ไว้

Cup1

หลังจากนั้นมาทำการทดสอบ โดยการเปิด Browser ไปที่ url http://172.16.26.148:631 ถ้าสำเร็จจะเข้า Web ได้ ดังรูป

Site30

*** ส่วนการ Set ค่าของเครื่อง Printer จะเป็นในส่วนของ ตอนที่ 2

 

 

 

 

วิธีการติดตั้ง Ubuntu Server 14.04.1 LTS เพื่อนำไปพัฒนาในงานสารสนเทศ ภายในองค์กรของท่าน
Tagged on: