1.เปิดโปรแกรม format factory แล้วเลือก DVD/CD to ISO/CSO ดังรูป
ff01

2. จะมี pop up DVD/CD to ISO/CSO ให้เลือกทำขั้นตอนดังรูป
ff02

3. จากนั้นกด Start เพื่อรอโปรแกรมแปลงให้ครบ 100% ก็จะได้ไฟล์ ISO  ดังรูป
ff03

4.ให้เราไปที่พาทที่เราได้กำหนดเบื้องต้นไว้ เราก็จะได้ ไฟล์ที่เราทำการแปลงไฟล์ เป็น ISO จากแผ่นมาเก็บไว้ใน คอมพิวเตอร์ของเรา ดังรูป

ff04

วิธีการแปลงไฟล์จาก CD/DVD ไปเป็น ISO ด้วยโปรแกรม Fotmat factory