วิธีการสร้าง User และ Password สำหรับ Login เข้าไปบริหารจัดการ ESXi ผ่านโปรแกรม Sphere Client

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ Tab Local Users & Groups > Click ขวา Add User

01

 

ขั้นตอนที่ 2 กำหนด User และ Password สำหรับ Login > ตัวอย่างคือการสร้าง User ชื่อว่า Pranghathai

02

 

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากกำหนด User และ Password เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎชื่อ User Pranghathai ตามรูป

03

 

ขั้นตอนที่ 4 ไปที่ Tab Permissions เพื่อกำหนดว่า User ที่เราสร้างขึ้นมา มีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้าง > Click Add Permissions

04

 

ขั้นตอนที่ 5 เลือก User ที่เราต้องการกำหนดสิทธิ์ จะเข้าใช้งาน ESXi ตามรูปด้านล่าง

05

 

ขั้นตอนที่ 6 ทำการ Assign Permissions ให้กับ User Pranghathai > โดยมีด้วยกัน 3 Permissions คือ 1. No Access คือ ไม่สามารถ Login ได้ 2.Read-Only คือ สามารถ Login ได้เข้าไปดูการตั้งค่าต่างๆได้ แต่ไม่สามารถแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆได้ 3.Administrator คือ สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆได้

06

 

ขั้นตอนที่ 7 ทำการ login ด้วย User Pranghathai ที่เราได้สร้างไว้

07

 

ขั้นตอนที่ 8 หลังจาก login ก็จะพบกับ User ชื่อ Pranghathai ที่กำหนดสิทธิ์เป็น Administrator เรียบร้อยแล้ว

08

 

download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ >> Click

วิธีการสร้าง User และ Password สำหรับ Login เข้าไปบริหารจัดการ ESXi ผ่านโปรแกรม Sphere Client
Tagged on: