อัพเดท!!! แก้ไข Heartbleed BUG เครื่องเเม่ข่าย มทร.พระนคร

กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสารทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อตรวจหาเเละทำการแก้ไข Heartbleed BUG ซึ่งรายการต่อไปนี้เป็นรายการของเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายที่ได้รับการปรับปรุงเเล้ว https://repository.rmutp.ac.th  ระบบคลังปัญญา มทร.พระนคร https://sslvpn.rmutp.ac.th  ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน https://www.rmutp.ac.th  เว็บไซต์ มทร. พระนคร https://*.rmutp.ac.th  เว็บไซต์อื่นที่อยู่ภายใต้ซับโดเมนของ มทร. พระนคร    

ตรวจสอบระบบเครือข่าย ณ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์

ตรวจสอบระบบเครือข่าย ณ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 18 เมษายน 2556 เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ Server และเครือข่ายประจำปี 2556

ขั้นตอนการ Install & Config DHCP Server

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการกำหนด IP Address อัตโนมัติแก่เครื่องลูกข่ายบนระบบ ที่ติดตั้ง TCP/IP สำหรับ DHCP server มีหน้าที่แจก IP ในเครือข่ายไม่ให้ซ้ำ เป็นการลดความซ้ำซ้อน เมื่อเครื่องลูกเริ่ม boot ก็จะขอ IP address, Subnet mark, หมายเลข DNS และ Default gateway ขั้นตอนการเชื่อมต่อของเครื่องลูกกับ DHCP server 1. เครื่องลูกค้นหาเครื่อง DHCP server ในเครือข่าย โดยส่ง DHCP

วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการติดตั้ง Server ESXi ที่ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการติดตั้ง Server ESXi ที่ศูนย์พระนครเหนือ

วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางกลุ่มงานเครือข่ายได้ทำการติดตั้งเซิฟเวอร์ ESXi ที่ศูนย์พระนครเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการใช้สร้างเซิฟเวอร์ภายใน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาต่อไป

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ณ ศูนย์พระนครเหนือ

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ณ ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวัน 26 มิถุนายน 2555 10.00 น. สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ณ อาคาร 90 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จ 26 มิถุนายน 2555  11.54 น. สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ได้ตามปกติ

ติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารมงคลอาภา ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารมงคลอาภา ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์เครือข่ายห้องพักอาจารย์ อาคารมงคลอาภาชั้น 2 ด้านหลังสนามกีฬา และเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมบำรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สามารถใช้งานได้ตามปกติ 22 มิ.ย. 2555  16.30 น.

ปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล (backup ข้อมูล)

ปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล (backup ข้อมูล)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ  ได้ทำการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล  (backup ข้อมูล) เพื่อความมั่นคงในการเก็บรักษาข้อมูลของระบบงานภายในต่างๆ  ของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) mmd.rmutp.ac.th

ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) mmd.rmutp.ac.th

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสาระสนเทศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (SERVER) mmd.rmutp.ac.th  ซึ่งฮาร์ดดิส  ชำรุดเสียหาย  ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมและเปลี่ยนฮาร์ดดิสของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) mmd.rmutp.ac.th เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งสามารถทำงานได้ตามปกติ

ซ่อมระบบ DNS ศูนย์พระนครเหนือ

ซ่อมระบบ DNS ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 สำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมระบบ DNS ของศูนย์พระนครเหนือซึ่ง สาเหตุเกิดจากเครื่อง server ชำรุดจึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนฮาร์ดดิสและสามารถใช้งานได้ตามปกติ 10 ม.ค. 2555 12.00 น.

Page 2 of 3123