เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์เครือข่ายห้องพักอาจารย์ อาคารมงคลอาภาชั้น 2 ด้านหลังสนามกีฬา และเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมบำรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สามารถใช้งานได้ตามปกติ 22 มิ.ย. 2555  16.30 น.

DSCN7457-300x225 DSCN7458-300x225 DSCN7460-300x225 DSCN7461-300x225 DSCN7462-300x225 DSCN7463-300x225 DSCN7464-300x225 DSCN7465-300x225

ติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารมงคลอาภา ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply