ปรับปรุงแก้ไขระบบเครือข่าย ตึกคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 4

ปรับปรุงแก้ไขระบบเครือข่าย ตึกคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 4

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบเครือข่าย ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 4

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม LECTURE ROOM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม LECTURE ROOM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

    เมื่อวันที่  กันยายน  2557  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม LECTURE ROOM   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการ Login เข้าใช้ Internet ด้วย Agent สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

เพิ่มประสิทธิภาพการ Login เข้าใช้ Internet ด้วย Agent สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ Login เข้าใช้ Internet ด้วยการติดตั้ง Internet Agent แทนการ Login ผ่านหน้าเว็บไซต์ “โดยการติดตั้ง Internet Agent ขณะนี้สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ เทเวศร์ และศูนย์โชติเวช ที่อยู่ระหว่างการทดลองระบบ Login Internet ใหม่เท่านั้น” สำหรับ Internet Agent นั้นจะเป็นโปรแกรมช่วย Login เข้าใช้ Internet โดยผู้ใช้สามารถกรอก Username และ Password ผ่าน Internet Agent แทนการกรอกผ่านหน้าเว็บไซต์ และไม่ต้องเปิดหน้าเว็บค้างไว้ Download คู่มือ คู่มือการติดตั้ง Internet Agent

www.rmutp.ac.th ได้รับ IPv6 Enabled WWW จาก ipv6forum แล้ว

www.rmutp.ac.th ได้รับ IPv6 Enabled WWW จาก ipv6forum แล้ว

เมื่อวันที่ 23/5/2011 เว็บไซต์ของ มทร.พระนคร ได้รับการรับรองจาก กลุ่มผู้ทดสอบ IPV6 ในนาม ipv6forum อย่างเป็นทางการแล้วว่า ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานเว็บไซต์ของมทร.พระนครผ่านทางระบบเครือข่ายที่ใช้งานหมายเลขไอพีเวอร์ชั่น 6 ได้

มทร.พระนคร กับ IPV6

มทร.พระนคร กับ IPV6

ประกาศ มทร.พระนครได้รับการจัดสรรหมายเลข IPV6 หรือ ไอพีเวอร์ชั่น 6 มาเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ขณะนี้กำลังทำการศึกษาและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อทดสอบการใช้งานหมายเลข IPV6 บนระบบเครือข่ายของมทร.พระนคร ซึ่งสามารถใช้งานได้เเล้วบางส่วนบนเครือข่ายทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและจะดำเนินการขยายการใช้งานไปยังส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยเร็วๆนี้

World IPv6 day

World IPv6 day

วันที่ 8 มิถุนายน 2554 นี้ , Google, Facebook, Yahoo!, Akamai ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Content รายใหญ่ในเครือข่าย รวมถึงผู้บริการรายอื่น ๆได้รวมตัวที่จะนำเสนอเนื้อหาของพวกเขาบนโครงข่าย IPv6 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเป็น”การทดสอบ” เป้าหมายของการทดสอบ ในวันนี้คือการกระตุ้นให้องค์กรทั่วอุตสาหกรรมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ การบริการต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ บริษัท ผู้ขาย เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมบริการของพวกเขาสำหรับ IPv6 เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จเเมื่อ IPv4 ได้ถูกใช้หมดไปแล้ว ในส่วนของประเทศไทย สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทยจะเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการอินเตอร์ เน็ตภายในประเทศเพื่อเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดให้บริการ IPv6

ปรับปรุงระบบเข้าใช้งาน Internet

ปรับปรุงระบบเข้าใช้งาน Internet

หน้าต่าง login แบบใหม่สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ปรับปรุงการใช้งานระบบ Rmutp Passport สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดังนี้

ระบบ SSL VPN ขัดข้องไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราว

ระบบ SSL VPN ขัดข้องไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราว

SSL-VPN เนื่องมาจากในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ระบบ RMUTP SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network) ได้เกิดขัดข้องทำให้ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ขออภัยในความไม่สะดวก

Page 2 of 212