วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ระบบอินเตอร์เน็ต มทร.พระนคร ทุกศูนย์ ขัดข้อง ซึ่งปัญหาเกิดจากทางลิ้งเชื่อมภายนอก  ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและกำลังดำเนินการแจ้งไปยัง Provider เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังสามารถใช้งานระบบเครือข่ายของ มทร. พระนคร ได้ แต่จะมีปัญหาการเชื่อมต่อกับภายนอกบ้างเล็กน้อย ทั้งนี้ ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ประกาศระบบอินเตอร์เน็ตลิ้งเชื่อมภายนอกขัดข้อง
Tagged on: