วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ออกตรวจสถานที่จัดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์กพระนครเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

10957416_710316462417345_883628694_n 10955989_710316419084016_856296700_n 10945992_710316505750674_938530167_n 10945916_710316435750681_871013352_n

 

ออกตรวจสถานที่จัดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์กพระนครเกมส์