วันที่ 23 มกราคม 2558 ได้ทำการ Video Conference  จากโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายขั้นพื้นฐาน ( Obec ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปยังงาน Wunca ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1300  1299

Video Conference จากโครงการอบรม Obec มทร.พระนคร ไปยัง งาน Wunca ครั้งที่ 30 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา