วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557  ระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขัดข้อง เนื่องจาก ไฟเบอร์ออฟติคของ ISP  ซึ่งต่อยู่ที่ สกอ. ขัดข้อง ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไม่สามารถใช้การได้ แต่ระบบ อินทราเน็ต ภายในมหาลัยสามารถใช้งานได้ปกติ

ลิงค์ไฟเบอร์ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

ลิงค์ไฟเบอร์ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ลิงค์ไฟเบอร์ที่เชื่อมต่อกับโหนดหลัก Uninet พญาไท เกิดการขัดข้อง ทำให้ศูนย์พนิชพระนคร ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึง ได้ย้ายให้วิ่งออกลิงค์สำรอง ที่ศูนย์เทเวศ จึงทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้าลงบ้าง  และเมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2556 ลิงค์ไฟเบอร์ได้กลับมาใช้งานได้ปกติ เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มงานเครือข่าย ขอ อภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ  

แจ้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขัดข้อง

แจ้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขัดข้อง

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้แจ้งว่าไม่สามารถใช้สัญญาณเครือข่าย (WIFI) ได้และให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจเช็ค นั้น สำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายชำรุดอยู่ 1 จุดบริเวณชั้น 3 หน้าห้องเรียนเลยลิฟท์แก้ว (Zone B) ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯไม่สามารถเข้าซ่อมบำรุงได้เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวยังอยู่ในระยะของการรับประกัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมจึงเห็นสมควรให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดำเนินการแจ้งบริษัทที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการแก้ไขโดยด่วน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0-2282-9009-15 ต่อ 6783,6785