ปรับปรุงระบบเครือข่ายไรสาย WIFI ศูนย์พระนครเหนือ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไรสาย WIFI ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi) ณ ศูนย์พระนครเหนือ เนื่องจากมีผู้ใช้ wifi จำนวนมากจน ip ชุดเดิมเต็มไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนชุด  ip ให้ใหม่เพื่อรองรับผู้ใช้ังานที่เพิ่มมากขึ้น

สำรวจแนวสายใยแก้วนำแสง(fiber optic)ศูนย์พระนครเหนือ

สำรวจแนวสายใยแก้วนำแสง(fiber optic)ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจแนวสายใยแก้วนำแสง (fiber optic) ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อกำหนดแนวการเดินสาย Fiber optic เพื่อเชื่อระบบเครือข่ายของ uninet และเพื่อเป็นเมนลิ้งในอนาคต

ซ่อมระบบ DNS ศูนย์พระนครเหนือ

ซ่อมระบบ DNS ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 สำนักวิทยบริการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมระบบ DNS ของศูนย์พระนครเหนือซึ่ง สาเหตุเกิดจากเครื่อง server ชำรุดจึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนฮาร์ดดิสและสามารถใช้งานได้ตามปกติ 10 ม.ค. 2555 12.00 น.

ติดตั้ง wifi ชั้น1อาคารพร้อมมงคล

ติดตั้ง wifi ชั้น1อาคารพร้อมมงคล

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่แก้ไขและติดตั้ง wifi 2 จุด บริเวณใต้อาคารพร้อมมงคลซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ 9 ม.ค. 2555  15.30 น.

แก้ไขระบบเครือข่ายชั้น 4-5 อาคาร 90 ปี

แก้ไขระบบเครือข่ายชั้น 4-5 อาคาร 90 ปี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 สำนักวิืทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้รับแจ้งว่าระบบเครือข่ายชั้น4-5 อาคาร 90 ปีขัดข้องจึงได้ตรวจสอบและส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้ใช้ระบบเครือข่ายสำรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อาจช้ากว่าและไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บภายนอกได้บางเว็บจนกว่าจะปรับปรุงลิ้งสื่อสารหลักเสร็จแต่เว็บภายในมหาลัยและระบบงานภายในทั้งหมดสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server)งานทะเบียน

ขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server)งานทะเบียน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2555 เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเจ้าหน้าที่จากงานทะเบียนได้ร่วมกันขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ระบบงานทะเบียน และติดตั้งระบบ server ให้กับงานทะเบียน ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว 07/01/2555 15.00 น.

ปิดปรับปรุงระบบ ศูนย์พระนครเหนือ

ปิดปรับปรุงระบบ ศูนย์พระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2555 ทางเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯได้รับแจ้งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์พระนครเหนือว่าจะทำการปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์พระนครเหนือ ตั้งแต่เวลา 01.00 น.-16.30 น.ในวันที่ 7  ม.ค. 2555  มีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่าย ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

เพิ่มความมั่นคงเปลี่ยนฐานเสา wifi

เพิ่มความมั่นคงเปลี่ยนฐานเสา wifi

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเสา wifi และได้นำไปเพิ่มความมั่นคงโดยการเปลี่ยนฐานเสาให้แข็งแรงและรับน้ำหนักได้มากขึ้นเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอีกหลายๆชิ้นเพื่อเป็นระบบเครือข่ายสำรองในอนาคต