ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย uninet

ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย uninet

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet
ในคืนวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 00.00 – 05.00 น. UniNet จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ที่โหนดพญาไท (สกอ.) ในช่วง วัน/เวลา ดังกล่าว

วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557  ระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขัดข้อง เนื่องจาก ไฟเบอร์ออฟติคของ ISP  ซึ่งต่อยู่ที่ สกอ. ขัดข้อง ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไม่สามารถใช้การได้ แต่ระบบ อินทราเน็ต ภายในมหาลัยสามารถใช้งานได้ปกติ

ลิงค์ไฟเบอร์ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

ลิงค์ไฟเบอร์ศูนย์พณิชยการพระนครขัดข้อง

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ลิงค์ไฟเบอร์ที่เชื่อมต่อกับโหนดหลัก Uninet พญาไท เกิดการขัดข้อง ทำให้ศูนย์พนิชพระนคร ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทางกลุ่มงานเครือข่ายจึง ได้ย้ายให้วิ่งออกลิงค์สำรอง ที่ศูนย์เทเวศ จึงทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้าลงบ้าง  และเมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2556 ลิงค์ไฟเบอร์ได้กลับมาใช้งานได้ปกติ เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มงานเครือข่าย ขอ อภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ  

ประกาศระบบเครือข่ายขัดข้อง

ประกาศระบบเครือข่ายขัดข้อง

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2555 เวลา 20.50 น. ทางสำนักวิทยบริการได้ตรวจพบความผิดปกติบนระบบเครือข่ายของ มทร.พระนคร เนื่องจากลิ้งเชื่อมภายนอกขัดข้อง (uninet) ทางเ้จ้า่หน้าที่ได้รับทราบและทำการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้ว ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานระบบเครือข่าย ของมทร.พระนครได้ตามปกติ 9 เม.ย. 2555 11.00 น ทั้งนี้ ทางสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศต้องขออภัยในความไม่ดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/6/2554

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 5/6/2554

เมื่อวันที่ 5/6/2554 เวลาประมาณ 12.40 – 13.50 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง Uninet-ศูนย์เทเวศร์ (CAT Link) ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว Update สถานะ เมื่อเวลา 13.50 น. Link กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่าย UniNet

แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่าย UniNet

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (UniNet) จะมีการปรับปรุงระบบ เครือข่ายแกนหลัก ในช่วงเวลา 23.30น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ถึง เวลา 01.00น. ของวันที่  7 พฤศจิกายน 2553 อาจจะทำให้มีผลกระทบการใช้งานเครือข่ายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ NOC UniNet ส่งผลให้ทุกศูนย์ไม่สามารถเข้าใช้งาน internet ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว NOC RMUTP